Vastgoed nieuws | Nederland

ONTEIGENING

 

Onteigening geeft u het recht op volledige schadeloosstelling, daaronder vallen ook uw deskundigenkosten. Neem eens vrijblijvend contact op!

 

 

 

DRIE DESKUNDIGENTAXATIES

 

Waarderings- en schadeloosstellingsgeschillen, met welke achtergrond dan ook, kunnen leiden tot langdurig getouwtrek en kostbare procedures.

Berghstaete Vastgoed heeft veel ervaring met drie deskundigentaxaties om dit soort geschillen te beslechten. Niet alleen ervaring met de inhoudelijke kant, maar ook met de do’s en don’ts. Het gaat daarbij echter niet alleen om de inhoud: Het gaat om de inzet van de juist gekwalificeerde mensen met voldoende kennis van ‘wat er aan de hand is’, maar vooral ook met de ervaring ‘hoe het werkt’. Graag zijn wij u daarbij van dienst.

Ing. H.A.M. (Hendrik) Erinkveld

Rentmeester NVR

info@berghstaete.nl