Werkwijze Berghstaete Vastgoed | Grote betrokkenheid

Betrokkenheid, integriteit en vertrouwen vormen de basis voor onze werkwijze. Uiteraard biedt Berghstaete Vastgoed ook formele waarborgen. Zodat er naast een persoonlijke vertrouwensbasis ook een zakelijk basis is voor vertrouwen:

 

  • Met het (be√ędigd) lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) wordt binnen Berghstaete Vastgoed voldaan aan hoge vakbekwaamheid- en integriteitseisen.

 

  • Berghstaete Vastgoed werkt met de algemene voorwaarden van de NVR: De 'Regeling van Rentmeesters 2020'. Dit betekent onder meer: Er is een tuchtregeling en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

  • Registratie in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadeloosstelling (DOBS) en het lidmaatschap van de Vereniging voor Onteigenings Recht (VvOR) bieden aanvullende waarborgen op genoemde terreinen.

Ing. H.A.M. (Hendrik) Erinkveld

Rentmeester NVR

info@berghstaete.nl